Diabetes Mellitus

Als Diabetes patiënt bent u extra kwetsbaar als u kloven, eelt, likdoorns, blaren, ingroeiende nagels of wondjes heeft.
Diabetici hebben vaak een verminderde doorbloeding en een verminderde gevoeligheid van hun voeten.  Ook wanneer er nog geen voetklachten zijn, is het raadzaam enkele malen per jaar voor een controle behandeling naar een pedicure te gaan.

De voeten van diabetici zijn namelijk in veel gevallen extra gevoelig, want:

  •  de bloedtoevoer in benen en voeten verminderd
  •  de huid verandert en wordt kwetsbaarder
  •  het gevoel in de voeten kan verminderen of totaal uitvallen
  •  de voeten veranderen vaak van vorm
  •  nagels verdikken en vervormen vaak

De nieuwe zorgmodule

De voetzorg voor u, patiënt met Diabetes Mellitus, gaat veranderen.
Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt sat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is.
Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts, diabetisch verpleegkundige od praktijkondersteuner.
Binnen de huisartsenpraktijk bestaat dit uit het screenen van de voeten tijdens de jaarlijkse periodieke controle en het vastleggen van het risico en zorg profiel, de simm’s classificatie.
De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Simm’s classificatie / zorgprofiel
Deze classificatie geeft aan wanneer u kans heeft op een matig tot hoog risico op een voetulcus. 
Bij een Simm's classificatie 0 en 1 bieden de medisch pedicure u de vertrouwde voetzorg aan.
Bij een simm’s classificatie 2 en 3 zult u doorverwezen worden door de huisarts naar de podotherapeut of medisch pedicure, die u de voetzorg aanbieden die u nodig heeft.


Basisverzekering
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofiel 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt dan bij de podotherapeut aangeven wie uw medisch pedicure is. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de zorg met ons direct.

Aanvullende verzekering
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel 0 en 1), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Voor uw persoonlijke situatie kunt u het beste navraag doen bij uw zorgverzekeraar.
 

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/pedicure.aspx