De spasme of verlamde voet

Voor mensen met spasme of verlamde voeten en/of ledematen is het vaak heel moeilijk of zelfs onmogelijk om zelf hun voeten te verzorgen. De medisch pedicure is geschoold in het verzorgen van deze (risico)voeten.
De praktijk bevindt zich op de begaande grond en is ook heel goed toegankelijk voor rollator, rolstoel en scootmobiel.