AGB-code

Via www.agbcode.nl heeft u inzage in het register waarin de gegevens van de zorgverleners in Nederland worden vastgelegd.
Als de zorgverlener ingeschreven staat, bent u gegarandeerd van geldige diploma’s en is deze ook geregistreerd in het kwaliteitsregister en voldoet daarmee aan de eisen zoals gesteld door de brancheorganisatie.