Richtlijnen voor Diabetische en Reumatische voeten

ProVoet heeft Richtlijnen ontwikkeld voor de pedicures en medisch pedicures.
De richtlijnen zijn door diverse groepen zorgverleners, zoals de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie, de Nederlandse Huisartsenvereniging, de belangenverenigingen Diabetes en Reuma en de Nederlandse internistenvereniging goedgekeurd.
Steeds meer disciplines binnen de gezondheidszorg nemen kennis van het werk van de medisch pedicure en deze heeft een positieve samenwerking met de verschillende zorgdisciplines.