ProVoet

Brancheorganisatie ProVoet bevordert de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening om garant te staan voor een goede en verantwoorde zorgverlening.
Dit bereikt ProVoet door:

  • Het ontwikkelen van richtlijnen ten aanzien van de beroepsuitoefening en hygiëne
  • Nauwe samenwerking met opleidingsinstituten en exameninstellingen
  • Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem ten behoeve van de pedicurebranche
  • Het promoten van het beroep naar andere zorgaanbieders en de consument
  • Het organiseren van kennisbijeenkomsten voor haar leden

ProVoet is tot stand gekomen door de samenvoeging van verschillende brancheorganisaties. Na een reeks van fusies bleven twee grote partijen (LOV en ProVoet) over. Zij bundelden in 2002 onder de naam ProVoet hun krachten om de branche naar een hoger niveau te brengen. Een flinke stap in de professionalisering van voetverzorging in het algemeen en het pedicurevak in het bijzonder. 

  • Aangesloten bij beroepsorganisatie ProVoet .