ProCert

Het KwaliteitRegister voor Pedicures (KRP) is ontwikkeld door ProCert met als doel de kwaliteit in de pedicurebranche inzichtelijk te maken.
Consumenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars kunnen in het KwaliteitsRegister voor Pedicures zoeken naar geregistreerde pedicures.
Alleen pedicures die over de benodigde diploma's beschikken en de verplichte accreditatie punten behalen d.m.v. het volgen van scholingen blijven actief registreerd in het KRP.